logo
Zhengzhou Heze Machinery Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Trái cây và Rau Máy Chế Biến, Thực Phẩm Làm Máy, Bột Mì Máy Chế Biến, Dầu Hạt Giống Máy Chế Biến, chế Biến thịt Máy